Enkelt og effektivt

Driftslederen kan levere alt fra driftsleder, vaktmester, brannvern og skjøtsel av grøntanlegg til fullskala eiendomsdrift der alle oppgaver knyttet til drift og vedlikehold ivaretas og administreres av samme leverandør. Én leverandør – alle praktiske oppgaver, tjenester og myndighetskrav ivaretatt på beste måte – enkelt og effektivt.

Løsningen gjør at sameiet får kun én leverandør å forholde seg til i forbindelse med driftsleder, tekniske fag, renhold, vaktmestertjenester, skjøtsel av grøntanlegg, beredskap i forhold til brøyting og lovpålagte myndighetskrav knyttet til blant annet brannalarm-, sprinkleranlegg, røkluker, slukkeutstyr og egenkontroll.

Driftslederfunksjonen sørger for oppfølging av leverandører og serviceavtaler, mottak av servicerapporter og håndtering av eventuelle avvik. Ved behov for servicetjenester eller vedlikehold vil samme funksjon motta henvendelsen fra sameiet, engasjere rett leverandør, eller ved oppdrag av en viss størrelse hente inn tilbud, følge opp arbeidene og senere håndtere eventuelle reklamasjoner.

Med vårt konsept, vil man få færre leverandører, mindre administrasjon, en enklere hverdag og i mange tilfeller reduserte felleskostnader. Tid er noe av det mest verdifulle vi har og daglig er det mange små og store oppgaver som stjeler av tiden vår, det kan vi gjøre noe med, sier Tor Egil Naley i Driftslederen AS. Samtaler om drift med de som bor i borettslag og sameier er veldig lærerike, det vil gjøre oss til en enda bedre leverandør fremover, sier Naley.

Med denne løsningen får styre færre oppgaver, og samtidig forenkles styrets arbeid, sier Stig Arvid Langeland, styreleder i Sameiet Grindesvingen. Vi ser at det i mange sameier er en utfordring å få kandidater til å sitte i styre, med en slik avtale vi nå har inngått vil styrearbeidet være mindre tidkrevende. Nå kan vi ta oss av enklere hverdags utfordringer i sameie, og i tillegg ha tid til litt forefallende vedlikehold, sier Langeland.

Brannvern handler om å ivareta sikkerheten til beboerne, deretter å verne om materielle verdier. I avtalen bistår vi med brannvern leder rollen og gjennomfører brannvernrunde der krav til egenkontroll ivaretas i form av blant annet kontroll av rømningsveier, lede- og markeringslys, brannsentral, sprinkler og slukkeutstyr. Videre kan selskapet sørge for håndtering og lukking av eventuelle avvik.

I tillegg til egenkontroll har de nødvendige serviceavtaler på brannutstyr, som er fremforhandlet av Driftslederen, vært viktige å få på plass, sier Langeland.

Vi ser frem til samarbeidet og benytter anledningen til å takke sameiet for tilliten, sier Naley avslutningsvis.

Ønsker deres borettslag eller sameie å vurdere vår løsning eller trenger mer informasjon, ta kontakt med Tor Egil Naley på 952 22 173. Man kan også benytte kontaktskjema nedenfor.

Besøk vår nettside driftslederen.no for mer informasjon om selskapet og våre leveranseområder.